• Darmowa dostawa powyżej 400 zł

 • 100-dniowe prawo zwrotu

 • Darmowa dostawa powyżej 400 zł

 • 100-dniowe prawo zwrotu

Polityka prywatności

Bittersweet Paris jest dla każdego, ale nie każdy musi zgodzić się z warunkami naszego serwisu. Zgodnie z Polityką Cookies pliki są przechowywane w przeglądarce i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Niektóre z nich są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Prawo wymaga poinformowania użytkownika o tym fakcie.

Należy pamiętać, że nasza strona internetowa wykorzystuje cookies zarówno nasze, jak i usługodawców zewnętrznych, np Google oraz zaufanych partnerów. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski. ”

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na przechowywanie i dostęp do cookies bittersweetparis.com administratora strony. Jeśli nie akceptujesz tego, włącz blokowanie cookies w ustawieniach przeglądarki lub opuść stronę i szukaj Bittersweeta w sklepach stacjonarnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w każdej chwili można zostać usuniętym z naszej bazy poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta na info@bittersweetparis.com.

1. Administratorem danych osobowych jest Change Into Colours z siedzibą ul. Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała, NIP:547-222-20-70, info@bittersweetparis.com

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: info@bittersweetparis.com.

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

4.1. Administrator nie udostępnia Pani / Pana danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem:

a)organów państwowych, wobec których administrator jest obowiązany do dokonywania ujawnień, w szczególności Ministerstwa Finansów oraz innych organów Krajowej Administracji Skarbowej;

b) banków, w których administrator posiada rachunki bankowe, w zakresie dokonywanych transakcji;

c) operatorów pocztowych oraz firm kurierskich.

4.2 Pani / Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi IT, księgowości, usług prawnych lub doradczych;

5. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu obsługi zakupu;

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

8.1 Posiadają Państwo prawo do:

a) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani / Pana dane osobowe. Jeżeli dane są przetwarzane, jest Pani / Pana uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

b) otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości; wynikającą z kosztów administracyjnych;

c) sprostowania – żądania sprostowania dotyczących Pani / Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych;

d) usunięcia danych – żądania usunięcia Pani / Pana danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;

e) ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych gdy:

- kwestionuje Pani / Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani / Pan sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania, - administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- wniosła Pani / Pan sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;

f) przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczących Pani / Pana, które dostarczono administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Pani / Pana zgody;

g) sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach.

8.2 Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, należy skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce Pani / Pan skorzystać.

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

10. Dane udostępnione przez Panią / Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Metody płatności
 • Za pobraniem
 • Mastercard
 • Visa
 • American Express
 • PayPal
 • PayU
 • Sofort
 • Ideal
 • Blik
Nasi partnerzy
 • inPost Kurier
 • Paczkomaty inPost
 • DPD
 • GLS
 • Żabka
© 2024 Change Into Colours